Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 02-03-2021

Nhằm nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và văn bản liên quan; tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên  địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025. Theo đó, mục tiêu dự kiến từ năm 2020 - 2025 trên địa bàn có khoảng trên 1.100 doanh nghiệp được hỗ trợ.

Đối tượng áp dụng của đề án là Các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đề án này không áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở ngoài tỉnh Hậu Giang có dự án đầu tư tại tỉnh.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia đề án sẽ được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, cụ thể được hỗ trợ giá thuê mặt bằng sản xuất với thời gian hỗ trợ không quá 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Việc hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện thông qua việc bù giá cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số tiền bù giá được trừ vào số tiền thuê đất hoặc được hỗ trợ từ ngân sách địa phương. Việc hỗ trợ mặt bằng sản xuất này không áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn nhà nước.

Đối với những doanh nghiệp thực hiện hợp đồng thuê đất từ 05 năm trở lên, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ giá thuê mặt bằng là 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng, thời gian còn lại doanh nghiệp trả tiền thuê hàng năm hoặc trả một lần. Trong khoảng thời gian được hỗ trợ không trừ những năm doanh nghiệp không tiến hành hoạt động.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ, triễn lãm trong nước: doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng, được tham gia hội chợ trong nước; mức hỗ trợ là 10.000.000 đồng/gian hàng, nhưng không quá 03 lần trong năm trên doanh nghiệp. Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100.000.000 đồng trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn chi phí tham gia các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp (các khóa do Tỉnh tổ chức).

Doanh nghiệp nhỏ và vừa cử lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng thì được miễn chi phí đào tạo (lao động tham gia các khóa đào tạo do các cơ sở giáo dục tại tỉnh tổ chức. Không áp dụng lao động của doanh nghiệp tại Hậu Giang tham gia các khóa đào tạo do tỉnh khác tổ chức, lao động đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục, không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ).

Đối với hộ kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp sẽ được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về trình tự, thủ tục, hồ sơ thành lập doanh nghiệp; trình tự thủ tục hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn có liên quan; Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được tư vấn hướng dẫn miễn phí về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán  trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo sẽ được giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhưng không quá 10.000.000 đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm; áp dụng tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền của tỉnh; Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10.000.000 đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm; áp dụng tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền của tỉnh.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường nhưng không quá 10.000.000 đồng trên 01 lần thử và không quá 01 lần trên năm; áp dụng tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền của tỉnh.

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  

* Thành phần hồ sơ

      - Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP       ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

      - Giấy đề nghị được hỗ trợ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Phụ lục ban hành kèm theo Đề án này).

      - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

      - Hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan và biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án công trình.

      - Dự án đầu tư.

* Trình tự thực hiện

      - Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, xử lý đề nghị được xét hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì (Sở Kế hoạch và Đầu tư) lấy ý kiến các ngành liên quan để xét điều kiện được hỗ trợ và mức hỗ trợ theo quy định.

- Các ngành liên quan đến nội dung hỗ trợ, chủ động hướng dẫn làm thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp.

- Cơ quan chuyên môn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định.

* Thời hạn giải quyết

      Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì phối hợp với sở, ngành tỉnh và đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ và thông báo kết quả đến cơ quan có liên quan đến nội dung hỗ trợ để phối hợp với cơ quan tài chính hướng dẫn thủ tục hỗ trợ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đủ điều kiện để hỗ trợ hoặc chưa hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời gian thụ lý hồ sơ./.

                                                                                                                                   Ngọc Triều                                                         


Đang online: 1
Hôm nay: 128
Đã truy cập: 221420
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.