Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hậu Giang: Giải báo chí về thông tin đối ngoại năm 2022

Ngày 23-05-2022

Nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối ngoại nói riêng và thành tựu phát triển đất nước nói chung. Tạo động lực cho phóng viên, cơ quan báo chí, các cá nhân tham gia thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh và đất nước, tăng cường sự kết nối, trao đổi phối hợp giữa các cơ quan đơn vị về thông tin đối ngoại và đối nội, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Ban Tổ chức Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về thông tin đối ngoại năm 2022. Thời gian nhận tác phẩm đến 17h ngày 20 tháng 11 năm 2022.

1. Nội dung

Tác phẩm báo chí bảo đảm tính kịp thời, khách quan, trung thực, chuẩn mực và khoa học; có sức lan tỏa, tạo được sự quan tâm của dư luận xã hội; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của tỉnh nói chung và của cả nước nói riêng, cụ thể:

- Thông tin chính xác, kịp thời, sinh động các hoạt động đối ngoại và đối nội của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước có tác động đối ngoại; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế, giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia.

- Thành tựu của đất nước, của tỉnh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch; tim năng phát triển hợp tác ca Việt Nam nói chung, của tỉnh Hậu Giang nói riêng; thông tin v tình hình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam; tuyên truyên v chủ quyn bin, đảo, phân giới cắm mốc; mối quan hệ đặc biệt giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh bạn.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội.

2. Đối tượng tham gia

2.1. Về tác giả

Là công dân Việt Nam bao gồm các nhà báo hoặc nhóm nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp hoạt động trong, ngoài tỉnh Hậu Giang, tuân thủ đúng thủ tục Thể lệ giải đều được tham gia cuộc thi và các tác giả không thuộc thành phần Ban Giám khảo.

2.2. Về tác phẩm

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các loại hình báo chí; Bản tin của các ban, sở, ngành và địa phương; Cổng/Trang thông tin điện tử các cơ quan nhà nước và đăng tải trong thời gian kể từ ngày 01/01/2022 đến ngày 20/11/2022, có xác nhận của Ban Biên tập cơ quan báo chí đó (hoặc cơ quan nhà nước).

3. Hình thức

- Đối với báo in (kể cả báo điện tử, Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin các sở, ban, ngành): Tác phẩm dự thi trình bày trên một mặt giấy A4, chừa lề rộng từ 4cm trở lên, cỡ chữ 14 (mỗi loạt bài không quá 3 kỳ).

- Đối với báo hình, báo nói: Phải bảo đảm chất lượng kỹ thuật, có văn bản thể hiện quy cách như báo in cùng với USB kèm theo. Tác phẩm sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt.

- Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm bao gồm ảnh đơn và phóng sự ảnh thể hiện bằng màu hoặc trắng đen, cỡ ảnh 15cm x 21cm. Mỗi tác giả gửi tối đa 10 tác phẩm với đề tài khác nhau, ảnh đơn hoặc phóng sự ảnh (mỗi phóng sự ảnh tối đa 10 ảnh, kèm theo file). Ảnh có chú thích rõ ràng về thông tin: nội dung hoạt động, số liệu, thành tích của nhân vật, điển hình tiên tiến… Những ảnh, phóng sự ảnh đăng trên cổng/trang tin điện tử phải có đường dẫn; đăng trên báo, tập san phải ghi số báo, ngày phát hành. (Ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính thông qua photoshop làm sai tính chân thật, ảnh phong cảnh, ảnh tỉnh vật không được gửi dự thi).

Các tác phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải báo chí về thông tin đối ngoại năm 2022, nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao, cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

4. Thể loại

Tác phẩm dự thi thuộc loại hình báo in, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) và ảnh báo chí với các thể loại: phóng sự, điều tra, phản ánh, ghi nhanh, ký báo chí, ký sự nhân vật, chính luận, bình luận, ảnh báo chí (ảnh đơn và phóng sự ảnh)

5. Một số quy định về tác phẩm, tác giả

5.1. Đối với tác phẩm dự thi:

 - Các tác phẩm báo chí tham dự Giải thưởng có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và Thể lệ giải.

- Số lượng tác phẩm gửi dự thi: Tối đa không quá 05 tác phẩm/01 tác giả (nhóm tác giả); không quá 10 tác phẩm/01 tác giả đối với ảnh báo chí.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, thất lạc và không đúng thời gian quy định trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự Cuộc thi.

- Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả tác phẩm dự thi cho tác giả, đồng thời được quyền sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và Giấy khen.

5.2. Đối với tác giả:

- Tác giả tham gia cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, các quy định hiện hành và Thể lệ cuộc thi.

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề sở hữu liên quan đến tác phẩm dự thi theo đúng quy định của Luật Báo chí và các quy định pháp luật liên quan.

5.3. Quy định riêng

- Đối với thể loại báo in: Số lượng tối thiểu là 800 từ/bài;

- Đối với thể loại báo điện tử: Số lượng tối thiểu là 1.200 từ/bài;

- Đối với tác phẩm báo in tham gia Giải thưởng có thể gửi bài báo đã được đăng (có thể cắt ra từ trang báo hoặc bản photo) và ghi rõ tên báo, thời gian đăng.

- Đối với tác phẩm báo điện tử tham gia cuộc thi phải in trên giấy khổ A4, ghi rõ tên báo và thời gian đăng tải.

6. Giải thưởng

6.1. Báo hình (Giải tập thể, nhóm tác giả):

- 01 giải Nhất (5.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (3.000.000 đồng)

- 01 giải Ba (2.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (1.000.000 đồng/giải)

6.2. Báo nói

- 01 giải Nhất (3.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (1.500.000 đồng)

- 01 giải Ba (1.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (500.000 đồng/giải)

6.3. Báo in (báo điện tử, Cổng/Trang thông tin điện tử, bản tin các ban, sở, ngành)

- 01 giải Nhất (3.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (1.500.000 đồng)

- 01 giải Ba (1.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (500.000 đồng/giải)

6.4. Ảnh báo chí

- 01 giải Nhất (3.000.000 đồng)

- 01 giải Nhì (1.500.000 đồng)

- 01 giải Ba (1.000.000 đồng)

- 02 giải Khuyến khích (500.000 đồng/giải)

7. Thời gian, địa điểm nhận tác phẩm

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày công bố Kế hoạch tổ chức cuộc thi đến hạn chót là 17h ngày 20 tháng 11 năm 2022 (Đối với các tác phẩm tính qua đường bưu điện, thời hạn cuối cùng tính theo dấu bưu điện).

- Thời gian trao giải: Dự kiến trung tuần tháng 12/2022.

- Nơi nhận tác phẩm dự thi: Các tác phẩm tham dự gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (Địa chỉ: số 3, đường Điện Biên Phủ, Phường 5, TP.Vị Thanh, Hậu Giang). Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Ghi chú: Thể lệ và kết quả cuộc thi được đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông: http://tttt.haugiang.gov.vn. Thời gian công bố và địa điểm tổ chức trao giải, Ban Tổ chức sẽ thông báo sau./.

Trần Thanh


Đang online: 2
Hôm nay: 610
Đã truy cập: 2297441
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.