Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Hai doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trong năm 2021

Ngày 23-02-2022

Trong năm 2021, có thêm 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, nâng tổng số Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 03 doanh nghiệp.

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Việt Nam Food Hậu Giang

- Địa chỉ: Khu công nghiệp sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận: 03/DNKHCN ngày 03 tháng 02 năm 2021 do Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

- Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học và Công nghệ

STT

Tên kết quả khoa học công nghệ

Tên sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ

1

Nghiên cứu phát triển và sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng (Dịch đạm tôm và Dịch chiết xuất tôm) dùng làm phụ phẩm cho người từ phụ phẩm tôm (vỏ đầu tôm).

Quyết định số 67/QĐ-VCIC ngày 06/5/2020 của Giám đốc BQLDA Hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam về việc công nhận kết quả thực hiện dự án

- Dịch đạm tôm

- Dịch chiết xuất tôm

2. Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Ươm Tạo LV

- Địa chỉ: 94A, đường 1 tháng 5, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam

- Số Giấy chứng nhận: 03/DNKHCN ngày 22 tháng 6 năm 2021 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang cấp.

- Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả Khoa học và Công nghệ

STT

Tên kết quả khoa học và công nghệ

Tên sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN

1

Phần mềm quản trị khách hàng và kênh phân phối bán hàng online - Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất nông sản

(Bản sao Giấy chứng nhận Quyền tác giả số 1543/2021/QTG về “Phần mềm quản trị khách hàng và kênh phân phối bán hàng online - Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất nông sản” do Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp ngày 04 tháng 03 năm 2021)

Dịch vụ phần mềm quản trị khách hàng và kênh phân phối bán hàng online - Chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất nông sản

2

Phần mềm hệ thống trộn tưới tự động Standalone Control System

(Bản sao Giấy chứng nhận Quyền tác giả số 1963/2021/QTG về “Phần mềm hệ thống trộn tưới tự động Standalone Control System” do Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp ngày 29 tháng 03 năm 2021)

Dịch vụ phần mềm hệ thống trộn tưới tự động

3

Phần mềm Dạy tiếng Nhật trực tuyến

(Bản sao Giấy chứng nhận Quyền tác giả số 1250/2021/QTG về “Phần mềm dạy tiếng Nhật trực tuyến”, do Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp ngày 24 tháng 02 năm 2021)

Dịch vụ phần mềm dạy tiếng Nhật trực tuyến

Các Doanh nghiệp khi được chứng nhận là Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ như: miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ… theo quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ./.

                                                                   Kim Yến  


Đang online: 3
Hôm nay: 1747
Đã truy cập: 956140
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.