Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 18-06-2021

Ngày 31 tháng 5 năm 2021 Bộ Tài chính có Công văn số 5678/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2020. Theo ghi nhận của Bộ Tài chính, tỉnh Hậu Giang đạt được một số kết quả nổi bậc như sau:

            Tổng số dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đến 31 tháng 12 năm 2020 trên toàn tỉnh là 589 dự án, với tổng mức đầu tư là 2.648 tỷ đồng. Trong đó, đã phê duyệt quyết toán là 431 dự án (đạt 73,17% số dự án hoàn thành) với giá trị phê duyệt quyết toán là 2.408 tỷ đồng. So với năm 2019, tỷ lệ quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 đạt cao hơn, cụ thể: Năm 201967,68% và năm 2019 là 73,17%.

            Thông qua công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành cơ quan Tài chính đã loại ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 7,6 tỷ đồng, chiếm 0,28% tổng giá trị đề nghị quyết toán.

Về thời gian báo cáo và chất lượng báo cáo, theo ghi nhận của Bộ Tài chính thì tỉnh Hậu Giang là 1/70 đơn vị (cả nước có 146 đơn vị) gửi báo cáo đúng hạn và chất lượng báo cáo đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả tích cực đạt được nêu trên, thì trong công tác quyết toán dự án hoàn thành của tỉnh Hậu Giang vẫn còn tồn tại như: Còn dự án đã hoàn thành chậm nộp hồ sơ quyết toán (có 30 dự án chậm nộp hồ sơ quyết toán với tổng mức đầu tư là 1.220 tỷ đồng).

Để khắc phục và tránh để phát sinh những hạn chế tương tự trong thời gian tới, các đơn vị có liên quan cần tiếp tục khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 580/UBND-NCTH ngày 05/5/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành, cụ thể như: Các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục, trình phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 và chịu trách nhiệm trước Thường trực UBND tỉnh trong trường hợp để tồn đọng và phát sinh dự án chưa quyết toán. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2021 Sở Tài chính tổng hợp các đơn vị chưa hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt quyết toán, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính.

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư


Đang online: 1
Hôm nay: 1308
Đã truy cập: 386649
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.