Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và tổng kết Tháng Công nhân năm 2021.

Ngày 13-07-2021

Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù hoạt động trong điều kiện vừa đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn với nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đợt thi đua ngắn hạn chào mừng Tháng Công nhân năm 2021. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn vận động CNVCLĐ tham gia thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn phát động.