Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Công nhân Hậu Giang gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13-06-2022

Ngày 12/6, cùng với 4.500 công nhân của 62 điểm cầu cả nước, công nhân Hậu Giang gặp gỡ, đối thoại với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”. Dự tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Quốc Thật; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Văn Bảy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; công chức, viên chức, người lao động Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện công nhân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.