Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Ngày 10-06-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Trên cơ sở số liệu tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo báo cáo của các Chủ đầu tư và Phòng TC-KH huyện, thị xã, thành phố. Sở Tài chính tổng hợp báo cáo danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp quyết toán dự án hoàn thành, như sau:

- Tổng số dự án chậm trình phê duyệt quyết toán đến thời điểm 30/5/2021 là: 97 dự án. Trong đó:

            + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là 79 dự án.

            + Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 18 dự án.

STT

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ

SỐ DỰ ÁN

Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng

1

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và Công nghiệp

1

1

2

Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Nông nghiệp

5

0

3

Văn phòng UBND tỉnh

0

2

4

Bộ CHQS tỉnh

10

5

5

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

1

0

6

Sở Thông tin và Truyền thông

0

1

7

Công an tỉnh

1

1

8

Sở Giáo dục và Đào tạo

8

4

9

Trường Cao đẳng Cộng đồng HG

1

1

10

Sở Lao động, TB và Xã hội

0

1

11

Huyện Long Mỹ

3

0

12

Thị xã Long Mỹ

23

0

13

Thành phố Ngã Bảy

10

0

14

Huyện Vị Thủy

1

1

15

Huyện Châu Thành

15

1

 (Đính kèm danh mục dự án chi tiết tại phụ lục số 01)

Hồ Phước Hữu - Phòng Tài chính đầu tư


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1369
Đã truy cập: 386710
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.