Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Công bố Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Vị Thanh

Ngày 28-04-2021

Đây là đơn vị thứ 2 được tỉnh Hậu Giang chọn thí điểm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện.

Trung tâm hành chính công cấp huyện sẽ góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Để thực hiện thí điểm mô hình này, Thành phố đã trang bị đầy đủ và hoàn thiện việc vận hành các phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đúng theo yêu cầu của Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ như máy bắt số, cử cán bộ từ các phòng ban của thành phố về làm việc tập trung tại Trung tâm, xây dựng Phòng Tiếp công dân để tăng cường phục vụ người dân, hiện đơn vị giải quyết hơn 315 thủ tục hành chính, có 15 thủ tục được giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Theo Kế hoạch trong năm 2021, thành phố đảm bảo tối thiểu 10% số lượng thủ tục hành chính được giải quyết theo nguyên tắc “4 tại chỗ” là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả tại bộ phận một cửa. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện tăng dần theo số lượng cụ thể của từng năm; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được nhập và thực hiện thông qua hệ thống một cửa, một cửa điện tử; 100% dịch vụ công được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 20% số thủ tục hành chính thực hiện việc trả kết quả điện tử.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố bấm nút vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Vị Thanh

Tại lễ công bố vào sáng ngày 26-4, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh khẳng định, địa phương sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện chuyển đổi số và hướng đến xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm, sau khi ra mắt, thành phố sẽ thành lập các tổ để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện hồ sơ hành chính một cách thuận tiện, nhanh nhất.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đồng Văn Thanh yêu cầu, thời gian tới thành phố Vị Thanh cần đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính, số hóa quy trình xử lý hồ sơ, đẩy mạnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “4 tại chỗ”; trang bị đầy đủ và hoàn thiện việc vận hành các phương tiện, thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đúng theo yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh còn yêu cầu thành phố Vị Thanh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp để tham gia sử dụng dịch vụ mà thành phố cung cấp; sắp xếp, bố trí, đoàn viên, thanh niên trực tại Bộ phận tiểp nhận và trả kết quả để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ mức độ 3, 4...

An Nhiên


Đang online: 3
Hôm nay: 573
Đã truy cập: 326096
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.