Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Công bố 99 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển

Ngày 05-01-2021

Ngày 30/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Trong Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển gồm 99 danh mục, tiêu biểu như: Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ lượng tử; Công nghệ tin sinh học; Công nghệ thiết kế, chế tạo màn hình độ phân giải cao; Công nghệ in 3D tiên tiến…

Đối với Danh mục sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên khuyến khích phát triển gồm 107 danh mục như: Thẻ thông minh, đầu đọc thẻ thông minh; Dịch vụ tư vấn, thiết kế và cho thuê hệ thống công nghệ thông tin…

Trường hợp công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao không thuộc các Danh mục nêu tại Thông tư này nhưng đáp ứng các quy định của Luật Công nghệ cao, có tính cấp thiết, phục vụ nhu cầu phát kiển kinh tế xã hội của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021./.

Đính kèm: Quyết định 38/2020/QĐ-TTg

                                                                                                             Chí Cường


Đang online: 1
Hôm nay: 73
Đã truy cập: 122119
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.