Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Chú trọng cải cách hành chính, Bộ Tài chính tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp

Ngày 29-05-2020

       

Ông Nguyễn Đình Trường – Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính

         Công tác CCHC của Bộ Tài chính thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng tạo nhiều thuận lợi, cắt giảm nhiều chi phí và thời gian cho người dân, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm và chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai ngay các Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ. Bộ Tài chính đã quyết liệt thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp trên 7 lĩnh vực CCHC.

Trong năm 2019, Bộ Tài chính đã tập trung cải cách thể chế, hoàn thành ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 105 văn bản quy phạm pháp luật, đạt 100% kế hoạch được giao, gồm: 01 Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội; 11 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 88 Thông tư.

Trong 05 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính đã trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 46 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó nhiều văn bản được ban hành nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay khi dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tập trung triển khai và trình Chính phủ ban hành các giải pháp, trong đó có Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 với gần 98% doanh nghiệp thuộc đối tượng gia hạn. Bộ Tài chính cũng báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, cùng với đó là Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19…

Bộ Tài chính cũng đã chủ động, chủ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát để ban hành theo thẩm quyền (hoặc trình Chính phủ) ban hành văn bản miễn, giảm phí, lệ phí cho doanh nghiệp và người dân. “Bộ Tài chính xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Tài chính đã và đang triển khai nhằm giảm những điều gây khó khăn nhất cho doanh nghiệp và người dân, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, đồng thời hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính”, ông Trường chia sẻ.

Ông Nguyễn Đình Trường cũng cho biết, cùng với công tác cải cách thể chế, Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, ứng dụng CNTT, triển khai đồng bộ trên hầu hết các nghiệp vụ quan trọng với các hệ thống cốt lõi tiên tiến, hiện đại thuộc lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán. Đến nay, có 99,9% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử; 99,8% doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử và 96,88% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử. Đồng thời, Bộ Tài chính đã thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 542 thủ tục hành chính, đạt 57,8%.

Hiện nay, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính đạt tới gần 60% đã tạo điều kiện rất lớn cho doanh nghiệp, người dân trong việc tiết kiệm chi phí và tiết kiệm thời gian, công sức khi làm thủ tục hành chính với Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị của Bộ Tài chính đảm bảo sự thống nhất trong triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách. Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 4.328 đầu mối các đơn vị từ trung ương đến địa phương và tinh giảm được 4.974 chỉ tiêu biên chế so với năm 2015.

Theo ông Nguyễn Đình Trường, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai 7 lĩnh vực CCHC theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, và Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Bộ Tài chính xác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, tinh gọn bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực là những nội dung trọng tâm mà Bộ Tài chính đã và sẽ tiếp tục triển khai.

Có thể thấy, với những kết quả tích cực nêu trên, công tác CCHC của Bộ Tài chính ngày càng tạo nhiều thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Những kết quả này cũng đã được Chính phủ, các tổ chức, cá nhân và xã hội đánh giá cao và ghi nhận thể hiện qua việc Bộ Tài chính tiếp tục xếp thứ 2 trong số các bộ, cơ quan ngang bộ về Chỉ số CCHC năm 2019.

Lâm Thị Ca - Phòng TC-HCSN (st)

Đang online: 2
Hôm nay: 461
Đã truy cập: 325984
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.