Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Ngày 25-01-2021

Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Theo đó, đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đơn cử như:

- Tập trung sửa đổi Luật Đất đai 2013, Luật Khoáng sản 2010, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010;

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật về khí tượng thủy văn, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đa dạng sinh học...;

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng luật về biến đổi khí hậu.

- Phổ biến, quán triệt quan điểm, nhận thức về đặt yêu cầu phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển;...

Nghị quyết 06/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 23/01/2014.

Nguồn: https://thuvienphapluat

Kim Xuyến – Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp (st)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. NghiQuyet06.pdf_20210125133253.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 514
Đã truy cập: 326037
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.