Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Chính sách với viên chức đơn vị sự nghiệp công chuyển đổi dôi dư

Ngày 04-01-2021

Tại Nghị định 150/2020/NĐ-CP được ban hành ngày 25/12/2020, Chính phủ quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Nghị định 150/2020 này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Cụ thể, Điều 38 Nghị định này nêu rõ:

Đối với viên chức, viên chức quản lý làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì được hưởng chính sách về tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ.

Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi: Tại thời điểm xác định giá trị, đơn vị không bố trí được việc làm tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động thì được hưởng chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Chính phủ.

Căn cứ quy định trên, tại thời điểm xác định giá trị mà đơn vị sự nghiệp công lập không bố trí được việc làm tại công ty cổ phầm theo phương án sử dụng lao động thì các đối tượng làm việc tại đây được hưởng chính sách:

- Viên chức, viên chức quản lý: Hưởng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020;

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: Hưởng chính sách với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định 150/2020 này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021./.

Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 164
Đã truy cập: 122210
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.