Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Châu Thành A tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 30-07-2020

Vừa qua, Đảng bộ huyện Châu Thành A long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thành Sự; đồng chí Nguyễn Phong Quang, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; đồng chí Đinh Văn Chung, Nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Ca, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Thái Thu Sương, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các nhiệm kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Tổ chuyên viên giúp việc Tỉnh ủy;  lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và 298 đại biểu chính thức đại diện cho 3.941 đảng viên của 58 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đại hội đã  tổng kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành A đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự đồng thuận của Nhân dân, huyện đã khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm có nhiều đổi mới, sáng tạo, từ đó đạt được những kết quả quan trọng với 13/18 chỉ tiêu vượt, 5/18 chỉ tiêu đạt so với Nghị quyết đề ra.

Cơ cấu giá trị một số ngành chủ yếu đến năm 2020. Cụ thể Khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 11,53%, khu vực công nghiệp- xây dựng chiếm 74,98%, đạt 103,46% so với nghị quyết, Khu vực dịch vụ chiếm 13,49%, đạt 100,07%.  Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.017 tỷ đồng đạt 131,3%,  trong đó, thu nội địa 413,3 tỷ đồng.; GRDP bình quân đầu người đạt trên 50 triệu; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1 - 1,5%/năm (từ 10,57% năm 2015, giảm xuống còn 1,94% năm 2019).

Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 2,18%/năm; có 6/6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 250% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ (trong đó có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao); có 4/4 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt 200% so với chỉ tiêu nghị quyết; có 34/42 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 80,95%, đạt 101,19%; được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm hơn một năm so với Nghị quyết đã đề ra.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được coi trọng; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được tăng cường; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 648 đảng viên mới, nâng tổng số lên 3.941đảng viên toàn đảng bộ.

Tại đại hội các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Châu Thành A đề ra mục tiêu là “Tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông thôn, phát triển dịch vụ, bảo vệ môi trường; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, phấn đấu đến năm 2025, Châu Thành A đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao”. Đại hội cũng đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể; xác định 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá sát với tình hình thực tế địa phương.

 

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Tiến Châu thay mặt Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng, vừa là sự kỳ vọng khởi đầu cho một giai đoạn mới để Châu Thành A phát triển nhanh, bền vững hơn. Đồng chí ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Châu Thành A đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu đó tạo tiền đề căn bản cho huyện từng bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận đối với từng lĩnh vực, những vấn đề mang tính chiến lược phục vụ cho sự phát triển của tỉnh nói chung và của huyện Châu Thành A nói riêng, nhất là những vấn đề chưa làm tốt, chưa thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua và xác định những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư, phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ huyện Châu Thành A tập trung phát triển song song, đồng bộ 2 lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, dịch vụ, bất động sản; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh đủ sức lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đồng chí tin tưởng với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành A tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng huyện Châu Thành A ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại đại hộị

Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm cao, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gồm 32 đại biểu chính thức (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên và 31 đại biểu do đại hội bầu) và 2 đại biểu dự khuyết. Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thống nhất bầu đồng chí Trần Văn Chính, giữ chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 02 Phó Bí thư gồm đồng chí Võ Thanh Tường và đồng chí Võ Quốc Sử; bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 07 đồng chí do đồng chí Huỳnh Vương Quan, làm Chủ nhiệm./.

Nguyên Lộc (Phòng KTHT Châu Thành A)


Đang online: 1
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 64880
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.