Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Châu Thành: Kinh nghiệm trồng và xử lý ra hoa cây Sầu riêng nghịch vụ

Ngày 19-01-2022

Ông Trần Văn Tịnh ở ấp Đông Thạnh, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã chuyển đổi thành công mô hình trồng sầu riêng Ri 6, với kinh nghiệm xử lý ra hoa rất hiệu quả, mô hình cho thu nhập kinh tế gia đình khá cao.

Description: http://www.khuyennonghaugiang.com.vn/DesktopModules/CMSP/HinhDaiDien2/0/637711811504352033860.jpg

Ông Trần Văn Tịnh bón phân hữu cơ vi sinh chăm sóc sầu riêng chuẩn bị xử lý ra hoa

Là một lão nông hiện tại đang tham gia chi hội trưởng Hội người cao tuổi ấp, trước đây khi vườn cam sành bị dịch bệnh vàng đầu gây hại hàng loạt, ông Tịnh đã lao đao không biết chuyển đổi cây trồng trên 1,2 ha của mình. Nhờ sự cần cù, chịu khó và ham học hỏi từ bạn bè, báo, đài và được đi tham quan mô hình chương trình Khuyến nông nên ông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây Sầu riêng Ri 6 và Monthong, hiện tại cây được 10 năm tuổi đã cho trái ổn định phát triển kinh tế gia đình.

Ông Tịnh chia sẻ, ông đã trồng trên diện tích 1,2 ha, hiện tại có 250 gốc, ông đã xử lý ra hoa để trái rãi vụ, mục đích là để có trái bán cả 2 mùa thuận và nghịch vụ. Vụ trái năm 2021, ông đã xử lý cho ra hoa chỉ 120 gốc vừa qua đã thu hoạch bán cho thương lái đến vườn mua trên 15 tấn trái với giá bình quân 50.000 đồng/kg ông cũng thu về trên 750 triệu đồng.