Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Châu Thành: Hiệu quả mô hình nuôi ốc bươu đen

Ngày 27-07-2021

Mô hình tận dụng ao mương để nuôi ốc bươu đen lấy trứng ấp bán con giống của anh Võ Kim Vương Tân ngụ ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang góp phần tăng thêm thu nhập kinh tế gia đình.

Hiện nay phong trào nuôi ốc bươu đen đã và đang nhân rộng ở nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành, nhằm góp phần phát triển kinh tế gia đình. Xuất phát từ mô hình trên vào khoảng tháng 5 năm 2020, hộ anh Võ Kim Vương Tân - ngụ ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang bắt đầu học hỏi thông qua báo đài và nông dân lân cận, tiến hành bắt ốc giống tại vườn ao xung quanh nhà để thả nuôi và tiến hành thử nghiệm kích thích cho ốc đẻ trứng rồi thu gom ấp trứng nở thành con để bán con giống cho nông dân có nhu cầu nuôi thương phẩm.