Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Các cấp công đoàn trong tỉnh biểu dương 111 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Ngày 13-07-2021

Đến nay đã có 6/12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, gồm: Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, Châu Thành A, Vị Thủy, Tp. Vị Thanh, Công đoàn Viên chức và Công đoàn Ngành Giáo dục, với 85 gia đình CNVCLĐ được biểu dương. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương 26 gia đình tiêu biểu tỉnh Hậu Giang và Tổng Liên đoàn biểu dương 01 gia đình tiểu biểu toàn quốc giai đoạn 2016-2020.