Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động Tp. Ngã Bảy thực hiện các mô hình phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 26-07-2021

Tiêu biểu là mô hình “Làm kính chắn tia giọt bắn phòng chống dịch Covid-19 của Công đoàn khối Đoàn thể và mô hình “May và tặng khẩu trang cho công đoàn viên” của Công đoàn Phường Ngã Bảy.