Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để cho các đối tượng vay theo Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 và Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05/4/2017, từ nguồn ngân sách địa phương.

Ngày 16-04-2021

Ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 396/UBND-NCTH về việc phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung nguồn vốn quỹ thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh và thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05/4/2017 của HĐND tỉnh với tổng số tiền là 40.000 triệu đồng, từ nguồn ngân sách địa phương năm 2021, cụ thể như sau:

- Bổ sung nguồn vốn quỹ thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh là 30.000 triệu đồng.

- Bổ sung nguồn vốn quỹ thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ vốn sản xuất đối với hộ gia đình người có công với cách mạng quy định tại Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 05/4/2017 của HĐND tỉnh là 10.000 triệu đồng./.

Văn Cảnh – Phòng Quản lý ngân sách

Trích nguồn: CV 396/UBND-NCTH )


Đang online: 4
Hôm nay: 867
Đã truy cập: 262537
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.