Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Bổ sung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14-06-2021

Ngày 08/6/2021, qua phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP. Theo đó Chính phủ thống nhất bổ sung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cụ thể:

- Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.

- Báo cáo Quốc hội cho phép thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho các địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện (chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu) và các khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết để bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục vụ chiến lược vắc-xin.

Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

Thanh Hải - Phòng Quản lý ngân sách


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1432
Đã truy cập: 386773
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.