Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Báo cáo Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020

Ngày 11-01-2021

Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) được giao thực hiện 01 dự án: Đầu tư  tăng cường tiềm lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN (Trung tâm).

Tải về: BC 01SKHCN

Admin.


Đang online: 3
Hôm nay: 933
Đã truy cập: 262603
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.