Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Ban hành Nghị định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 24-09-2020

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Theo Nghị định, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không còn bị hạ bậc lương, mà phải chịu các hình thức kỷ luật gồm Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/9/2020.

Theo Nghị định, Các hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

Các hình thức kỷ luật áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

Như vậy, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không còn bị hạ bậc lương theo quy định tại Nghị định này.

Đối với viên chức, các hình thức kỷ luật đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý gồm Khiển trách, Cảnh cáo, Buộc thôi việc. các hình thức kỷ luật đối với viên chức quản lý gồm Khiển trách, Cảnh cáo, Cách chức, Buộc thôi việc. Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, Nghị định này cũng bổ sung thêm nhiều trường hợp chưa xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức gồm:

- Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép;

- Đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền (trước đây chỉ quy định chung: Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền);

- Là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức, viên chức là nam giới đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi (vợ chết…) (quy định mới về nam giới đang nuôi con);

- Đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật do được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm; Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ; Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Nghị định cũng nêu rõ các hành vi bị xử lý kỷ luật: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

Mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau:

- Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

- Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/9/2020./.

Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 536
Đã truy cập: 64936
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.