Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN RẠCH GÒI GIÁM SÁT VIỆC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 06-08-2020

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN RẠCH GÒI GIÁM SÁT VIỆC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn về chương trình giám sát năm 2020. Chiều ngày 28/7/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị trấn Rạch Gòi tiến hành giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và công tác quản lý sau khi có chủ trương kích hoạt thẻ Bảo hiểm y tế trên địa bàn thị trấn đối với đơn vị Ủy ban nhân dân thị trấn. Tham gia cùng với Đoàn có ông Nguyễn Văn Đông - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị trấn, đại diện Ban Pháp chế; đại diện đơn vị chịu giám sát có ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn; Công chức Văn hóa - Xã hội thị trấn và một số ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, Đoàn được nghe đại diện của đơn vị báo cáo kết quả thực hiện việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn thị trấn. Tổng số người đã được cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế là 1.537 người, trong đó hộ nghèo là 86 thẻ, hộ cận nghèo 180 thẻ, trẻ em dưới 6 tuổi 723 thẻ, hộ thuộc diện chính sách 179 thẻ, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên 224 thẻ; người khuyết tật 145 thẻ. Sau khi có chủ trương kích hoạt thẻ Bảo hiểm y tế không phải cấp lại mà vẫn giữ nguyên thẻ cũ để tiếp tục sử dụng; Ủy ban nhân dân thị trấn quán triệt chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội thường xuyên cập nhật và quản lý trên hệ thống kích hoạt và báo cáo kịp thời về trên những trường hợp tăng, giảm của các đối tượng. Từ đó, công tác cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn thị trấn trong thời gian qua được thực hiện đúng theo quy định, không có trường hợp sai, sót và cấp trùng.

Qua giám sát, một số ý kiến của thành viên trong Đoàn nhận thấy những kết quả đạt được và chỉ ra một số hạn chế đề nghị đơn vị cần khắc phục đó là: việc ghi chép, cập nhật quản lý sổ sách của đơn vị chưa đảm bảo đầy đủ ở mục ghi chú, vẫn còn một vài đối tượng là vợ liệt sĩ tái giá thắc mắc không được cấp thẻ Bảo hiểm y tế gây tâm lý không hài lòng của gia đình.

Thay mặt Đoàn giám sát ông Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Đoàn đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và sớm khắc phục những hạn chế mà đoàn đã chỉ ra, đồng thời đề nghị UBND thị trấn tiếp tục chỉ đạo Công chức Văn hóa - Xã hội thường xuyên kiểm tra, rà soát và cập nhật vào sổ quản lý số người mới phát sinh và số người giảm; nắm chặt những chủ trương để giải thích rõ ràng hơn những trường hợp không được cấp thẻ và thường xuyên cập nhật quản lý trên hệ thống kích hoạt thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng thụ hưởng chế độ Bảo hiểm y tế kịp thời, đúng theo quy định./.


Đang online: 1
Hôm nay: 132
Đã truy cập: 116272
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.