bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
51/QĐ-UBND 13/01/2020 Về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang
Số: 22/2019/TT-BKHCN 20/12/2019 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế
Số: 21/2019/TT-BKHCN 18/12/2019 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số: 27/2019/TT-BKHCN 15/12/2019 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia
Số: 26/2019/TT-BKHCN 15/12/2019 THÔNG TƯ Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Số: 20/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam
Số: 19/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số: 18/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đang online: 5
Hôm nay: 790
Đã truy cập: 1560093
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.