bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 10/2021/TT-BKHCN 17/11/2021 THÔNG TƯ: Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số: 08/2021/TT-BKHCN 27/10/2021 THÔNG TƯ: Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
Số: 75 /2021/TT-BCT 09/09/2021 Thông tư: Quy định về quản lý tài chính thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 80/2019/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị Định: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số: 26/2021/QĐ-TTg 12/08/2021 Quyết Định: Về danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số: 60 /2021/NĐ-CP 21/06/2021 Nghị Định: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 60/2021/ND-CP 21/06/2021 Nghị Định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Số: 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021 Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Số: 04/2021/TT-BKHCN 15/06/2021 Thông tư: " Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"
Số: 03/2021/TT-BKHCN 11/06/2021 Thông tư: Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 01 /2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Quyết Định: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Số: 03/2021/TT-BTC 11/01/2021 Thông tư : Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số 42/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản
Số: 10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 THÔNG TƯ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điểm Nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31-12-2008 và Nghị định số 74/2018/ND-CP ngày 15-05-2018 của chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Số: 150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Nghị Định: Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phấm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
132/QĐ-SKHCN 24/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2020
128/QĐ-SKHCN 21/12/2020 Về việc cấp kinh phí trang phục thanh tra năm 2020
124/QĐ-SKHCN 16/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang
123/QĐ-SKHCN 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (DA chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang
121/QĐ-SKHCN 10/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV bảo tồn gen...)
566/BC-SKHCN 10/12/2020 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020
Số: 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
120/QĐ-SKHCN 09/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV thông tin và truyền thông...)
115/QĐ-SKHCN 02/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ĐT Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới)
552/BC-SKHCN 20/11/2020 Tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 2
Hôm nay: 2108
Đã truy cập: 1122139
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.