bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ cùa tố chửc khoa học và công nghệ công lập
298/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.
287/2016/TT-BTC 15/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
263/2016/TT-BTC 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.
13/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
02/2016/TT-BKHCN 25/03/2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế - QCVN 12:2016/BKHCN
28/2015/TT-BKHCN 30/12/2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế - QCVN 11: 2015/BKHCN
26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
Đang online: 1
Hôm nay: 456
Đã truy cập: 1114691
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.