bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất
Số: 16/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 THÔNG TƯ Quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
18/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Số: 14/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 THÔNG TƯ Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”
Số: 12/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 THÔNG TƯ Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm
Số: 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019 THÔNG TƯ Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
Số: 60/2019/NĐ-CP 05/07/2019 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
Số: 05/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017 NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Số: 51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
51/2019/NĐ-CP 13/06/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Đang online: 1
Hôm nay: 2311
Đã truy cập: 1122342
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.