bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
132/QĐ-SKHCN 24/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử công chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp tổ chức tại tỉnh Hậu Giang năm 2020
128/QĐ-SKHCN 21/12/2020 Về việc cấp kinh phí trang phục thanh tra năm 2020
124/QĐ-SKHCN 16/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang
123/QĐ-SKHCN 11/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (DA chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang
121/QĐ-SKHCN 10/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV bảo tồn gen...)
566/BC-SKHCN 10/12/2020 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2020
Số: 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
120/QĐ-SKHCN 09/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (NV thông tin và truyền thông...)
115/QĐ-SKHCN 02/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (ĐT Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới)
552/BC-SKHCN 20/11/2020 Tình hình thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 2
Hôm nay: 396
Đã truy cập: 1114631
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.