bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 02/2021/TT-BKHCN 10/03/2021 Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số: 01 /2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư: Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Số: 04/2021/QĐ-TTg 29/01/2021 Quyết Định: Ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
Số: 03/2021/TT-BTC 11/01/2021 Thông tư : Hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Số 42/2020/TT-BTTTT 31/12/2020 Thông tư ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động xuất bản
Số: 10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 THÔNG TƯ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điểm Nghị định số 132/2008/ND-CP ngày 31-12-2008 và Nghị định số 74/2018/ND-CP ngày 15-05-2018 của chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Số: 150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Nghị Định: Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Số 41/2020/TT-BTTTT 24/12/2020 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phấm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
Đang online: 1
Hôm nay: 415
Đã truy cập: 1114650
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.