bao cao thong ke - Sở Khoa học công nghệ

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 125 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
80/2010/NĐ-CP 14/07/2010 Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
07/2010/NĐ-CP 25/01/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử
231/2009/TT-BTC 19/12/2009 Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.
04/2009/TT-BKHCN 27/03/2009 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp.
132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV 18/06/2008 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012.
18/2008/QH12 03/06/2008 Luật Năng lượng nguyên tử
01/2008/TT-BKHCN 25/02/2008 Hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Đang online: 1
Hôm nay: 503
Đã truy cập: 1114738
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.